Седница ће се одржати 31. августа 2017. године (четвртак)  по завршетку 14.седнице, у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. став 5. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), председник Скупштине града Панчева сазива 15. седницу Скупштине града Панчева.
Материјал за седницу можете преузети ОВДЕ