Plan JN izmena 7_05.06.

План јавних набавки града ГУ Панчева за 2020. годину- измена бр 7