Потписивање Споразума о пружању бесповратне финансијске помоћи