3 Granica plana - po postojecim katastarskim parcelama-Model