Град Панчево израђује Анализу имплементације Стратегије развоја
града Панчева 2014-2020

Горња

Град Панчево реализује пројекат „Анализа имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020“. Циљ пројекта је сагледавање ефеката реализованих мера и активности у предходном периоду и повећана спремност за израду новог стратешког документа града Панчева на период 2021-27.

У сарадњи са Градом, Центар за управљање развојем, д.о.о. из Новог Сада припремиће документе „Анализа имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020“ и „Препоруке за унапређење процеса планирања у Граду Панчеву“.

Пројекат се реализује уз финансијску подршку Покрајинског секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АП Војводине.