Град Панчево|grad@pancevo.rs
Пројекат „Одскочна даска“2022-11-29T08:06:54+01:00

ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЈЕКТУ

Пун назив пројекта: ОДСКОЧНА ДАСКА – Подршка становању и активној социјалној инклузији осетљивих група у Панчеву (STEPPING STONE – Support to housing and active social inclusion of vulnerable groups in Pančevo)

Водећи партнер: Град Панчево; партнери: Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево и Друштво за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група

Трајање пројекта: 02.07.2021. до 3.05.2023. године

Вредност пројекта је 545.693 ЕУР.

Вредност донације из програма EU SHAI износи 421.420 ЕУР, односно 84% укупне вредности пројекта, а Град Панчево суфинансира пројекат са 124.273 ЕУР.

Циљ пројекта је унапређење животних услова и оснаживање осетљивих група и сиромашних породица у Панчеву ради активне социјалне инклузије.

Пројекат ће подржати 13 породица са територије града Панчева и чланове њихових породица (минимум 42 лица), а подршка се реализује кроз пакете донаторске помоћи. Право на коришћење пакета донаторске помоћи могу да остваре следећа лица:

А) Девет жена жртaва породичног насиља и чланови њихових домаћинстава

Б) Три особе са инвалитетом и чланови њихових домаћинстава

Ц) Једна изузетно социјално угрожена вишечлана породица.

Пакет донаторске помоћи састоји се из два обавезна сегмента подршке:

– Стамбени пакет: додела куће са окућницом са мањим радовима на стамбеној јединици, укључујући трошкове јавног бележника, катастра, проценитеља имовине и лиценцираних инжењера;

– Социо-економски пакет: покућство и бела техника, ИТ опрема и обука, преквалификациона обука и обука за привређивање у сеоском домаћинству са припадајућом опремом/машинама, селидба, правне услуге, услуге породичног сарадника, пробни рад код одабраног послодавца.

Мере подршке дефинишу се према потребама корисника. Корисницима се не преносе средства за наведени пакет подршке, већ Град Панчево врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке, укључујући и порез на пренос апсолутних права.

Избор корисника пакета донаторске помоћи, избор кућа које су предмет куповине, избор породичних сарадника и избор послодаваца биће реализовани путем јавних позива.

Новости

 

 

 

 

Go to Top