Manastir Vojlovica

Nalazi se jugoistočno od Pančeva, u krugu Rafinerije nafte Pančevo, na oko 5,5 km prema Starčevu. Po predanju, manastir sa crkvom posvećenom svetim arhanđelima Mihajlu i Gavrilu, osnovao je despot Stefan Lazarević 1405. godine tako što mu je izdao povelju o osnivanju. Manastir je više puta paljen i obnavljan.U periodu od 1967. do 1987. godine manastir je bio neaktivan zbog okruženja Rafinerije nafte Pančevo. Obnova i rekonstrukcija, započete 1987. i završene 1991. godine, udahnule su mu život.
.

Crkva Bogorodičinog uspenja

Podignuta je između 1807. i 1810. godine prilozima narodnih dobrotvora, među kojima je bio I Karađorđe Petrović. Koncipirana je u duhu baroka sa naglašenim elementima klasicizma. Na ikonostasu slikar Konstantin Danil je između 1829. i 1833. godine, svojim izuzetno originalnim sposobnostima, ostvario jedinstvenu slikarsku celinu koja je predstavljala vrhunac srpskog bidermajer slikarstva. Beogradski slikar Živorad Nastasijević je 1933. godine oslikao zidove crkve. Zbog svoja dva barokna tornja na prednjoj fasadi poznata je i kao crkva „sa dva tornja”.
.

Crkva Svetog preobraženja

Crkva je građena od 1873. do 1878. godine prema projektu arhitekte Svetozara Ivačkovića u neovizantijskom stilu. Po uzoru na kasnovizantijske građevine, crkva je krstoobrazne osnove, sa kupolom monumentalne veličine, koja dominira i visokim zvonikom koji je sa crkvom povezan pasarelom. Ikone za ikonostas, koji se harmonično uklopio u arhitekturu unutrašnjeg prostora, slikao je Uroš Predić od 1906. do 1911. godine u duhu akademskog realizma, pokušavajući da običajenu ikonografsku šemu tretira savremenim izrazom.
.

Rimokatolička crkva Svetog Karla Boromejskog

Rimokatolička crkva i konvikt, podignuti 1758/59. godine, prikazani su na karti Pančeva iz 1761. godine i tada su predstavljali nukleus od koga se razvijao centar grada sa javnim zgradama, kasarnama i ostalim građevinama. Godine 1858. uz crkvu bazilikalne osnove dozidan je toranj. Glavna oltarska pala sa Karlom Boromejskim donesena je 1804. godine iz Beča. To je jedino mesto gde se danas mogu čuti orgulje u Pančevu.
.

Crkva Svete Ane – Vajfertova kapela

Crkvu-kapelu Svete Ane podigao je pančevački industrijalac Đorđe Vajfert 1923. godine kao porodičnu zadužbinu. Ova jednobrodna građevina, nepravilne osnove, sa naglašenim oltarskim prostorom i zvonikom kvadratne osnove, sagrađena je u duhu secesije. Prozori i rozete zastakljeni su tehnikom vitraža. U naselju Vojlovica postoji Evangelistička crkva sazidana 1901. godine i Reformarorska crkva, koja potiče iz 1902. godine.

Dolovo ima dve srpske pravoslavne crkve: Crkva prenosa moštiju Svetog Nikole – Velika (Donja) crkva i Crkva prenosa moštiju Svetog Nikole – Mala (Gornja) crkva, koje su zbog svojih umetničkih i arhitektonskih vrednosti proglašene za spomenike kulture od velikog značaja.
.

Evangelistička crkva

Evangelistička verska opština osnovana je 1840. godine u Pančevu, a njen osnivač je bio Franjo Kverfeld, građevinar i preduzimač. Evangelistička crkva i parohijski dom, koji čine jednu celinu, sazidani su 1905. godine po planovima arhitekata Franje Sabolča i Julija Papa. Osnova crkve je krstoobrazna, sa oltarom i zvonikom pravougaone osnove na dva sprata. Fasada crkve obrađena je opekom.