Град Панчево у сарадњи са Општином Опово и ове године организује манифестацију под називом „Еко регата Тамиш“,  у периоду од 19. августа до 21. августа 2016. године.

Идеја ове седме по реду регате је да се уз подизање свести грађана о потреби заштите реке од загађења изврши и промоција реке Тамиш како би се прогласио њен статус у „Државни пловни пут“ од Панчева до Опова, као и промоција потенцијала Тамиша за наутички туризам и развој одрживих видова туризма на потезу од Панчева до Опова.

Регата је подржана од стране Републичке дирекције за воде, ресорних Министарстава (водни саобраћај), Покрајинског секретаријата за привреду, Привредне коморе Србије, Групације за наутичку привреду и наутички туризам НАТУС и Групације за манифестациони туризам при ПКС.

Предвиђена  маршута Еко регате Тамиш је Панчево – Јабука –  Глогоњ – Сефкерин – Опово и током путовања биће организована едукативна предавања, презентације, сакупљање секундарних сировина (пвц амбалаже) и чишћење воденог огледала на местима предвиђеним за задржавање  и  дружење и опуштање регаташа у вечерњим часовима на плажи у Глогоњу и  марини са чардом  у Опову.

Еко регата Тамиш има своју тежину и поруку, а то је да желимо да бринемо о нашим рекама, да подигнемо еколошку свест оних који излазе на обалу, првенствено у Панчеву, Јабуци, Глогоњу и Опову и свим местима уз Тамиш и узводније.

Тамишка регата на најбољи начин спаја туризам и екологију, а учесници регате се могу упознати са неким скривеним местима на реци, уживати у вожњи и дружењу уз едукацију  свог подмладка  да заволе реку, да је чувају и негују.

Како би смо имали што успешнију Регату, жеља нам је да на Еко регати окупимо велики број различитих учесника: удружења, установа, поједица, жена, деце и старије и млађе популације.

Због тога Вас позивамо да активно учествујете у организацији Еко регате Тамиш и тиме дате свој допринос у чишћењу и очувању реке Тамиш.

У прилогу овог позива налази се Пријава за учешће и План и програм VII Еко регате Тамиш.

Попуњене формуларе пошаљите до 15. августа 2016. године на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг Краља Петра I 2-4, канцеларија 306 или у електронској форми на имејл адресу: milorad.timcenko@pancevo.rs.

Контакт особа за све информације је Милорад Тимченко, тел. 013/308 881 или 064/866 24 12.

 

Пријава за учешће на Еко регати Тамиш

Програм VII Еко регате Тамиш

VII Еко регата Панчево плакат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ГРАД ПАНЧЕВО

Трг Краља Петра I 2-4●26101 Панчево●Тел.централа 013 308 830●е-mail:grad@pancevo.rs

www.pancevo.rs