Grad Pančevo je pristupio izradi dokumenta ’’Strategija privlačenja investicija’’. Cilj izrade ovog dokumenta je unapređenje poslovnog ambijenta i poboljšanje uslova za realizaciju investicija, pre svega domaćih, u našem gradu.

Posebni segment Strategije privlačenja investicija biće i razvoj sektora mikro, malih i srednjih privrednih društava (MMSPD) u Pančevu.

Radi obezbeđenja analitičke osnove za kreiranje mera u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, pozivamo vas da popunjavanjem ankete u prilogu, dostavite podatke, vaša mišljenja i sugestije koje će predstavljati smernice za izradu ovog strateškog dokumenta i naredne aktivnosti lokalne samouprave.

Napominjemo da će podaci iz ankete biti korišćeni isključivo u svrhu izrade Strategije privlačenja investicija, a dostavljanjem odgovora na upitnik daćete značajan doprinos u sagledavanju trenutnog stanja i potreba sektora MMSPD.

Gradonačelnik grada Pančeva,
Saša Pavlov