Kalendar stranih sajmova za 2019.godinu možete pogledati :  http://kompas.co.rs/kalendar-medunarodnih-sajmova-za-2019-godinu/