Na osnovu Sporazuma o saradnji radi zajedničkog nastupa na međunarodnim sajamskim manifestacijama investicionog karaktera čiji su potpisnici: Autonomna pokrajina Vojvodina, Razvojna Agencija Vojvodine d.o.o Novi Sad i gradovi sa teritorije APV, grad Pančevo je učstvovao na međunarodnom sajmu nekretnina i investicija „EXPO REAL 2019“, održanom od 7-9. oktobra 2019. godine u Minhenu.

Organizaciju nastupa i izradu promotivnog materijala za AP Vojvodinu vodila je Razvojna agencija Vojvodine.

Na ovom specijalizovanom sajmu investicija i nekretnina, ali i inženjeringa, konsaltinga i menadžmenta, posetiocima i drugim učesnicima i potencijalnim investitorima, predstavnici grada su predstavili investicione potencijale grada Pančeva, odnosno prednosti i mogućnosti za investiranje u našem gradu.