Manifestacije koje organizuje Beogradski sajam su prilika da se predstave svetski proizvođači iz različitih oblasti i privrednih grana, najaktuelnije tehnologije i proizvodi vrhunskog kvaliteta. Znak Međunarodne unije sajmova – UFI, nosi šest velikih manifestacija – sajmovi građevinarstva, tehnike, nameštaja, knjiga, turizma i energetike. Sajam automobila član je Međunarodne organizacije proizvođača automobila – OICA. Pored toga što pripada Asocijaciji sajmova jugoistočne Evrope (EASE), Beogradski sajam je i član Centralnoevropske asocijacije sajmova (CEFA).

Kalendar za 2020. godinu možete pogledati na sledećem linku: http://sajam.rs/kalendar-2020/