Gradonačelnik grada Pančeva je dana 07.12.2018. godine razmatrao Predlog za donošenje zaključka u vezi sa Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme za 2018. godinu i na osnovu Zakona  lokalnoj samoupravi i Statuta grada Pančeva doneo Zaključak, kojim odobrava sredstva za finansiranje privrednikh subjekata, a po predlogu Komisije.