U skladu sa Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji grada Pančeva, zaključkom Gradonačelnika grada Pančeva odobreno je produženje radnog vremena svim ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Pančeva za vreme trajanja gradske manifestacije Internacionalni karneval Pančevo 2019, čiji su organizatori udruženje “Prijatelji Pančeva“ i Grad Pančevo, a koja će se održati se 21. i 22. juna 2019. godine. Radno vreme je produženo do 03:00 sata narednog dana.