У складу са Одлуком о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева, закључком Градоначелника града Панчева одобрено је продужење радног времена свим угоститељским објектима на територији града Панчева за време трајања градске манифестације Интернационални карневал Панчево 2019, чији су организатори удружење “Пријатељи Панчева“ и Град Панчево, а која ће се одржати се 21. и 22. јуна 2019. године. Радно време је продужено до 03:00 сата наредног дана.