Закључак број 18 Привредног савета града Панчева за 2018.годину

Закључак број 18 Привредног савета града Панчева за 2018.годину