Решење о измени Решења о образовању Привредног савета града Панчева у 2018. години

Решење о измени Решења о образовању Привредног савета града Панчева у 2018. години