Закључак број 14 привредног савета града Панчева за 2017.

Закључак број 14 привредног савета града Панчева за 2017.