Привредни савет је стално стручно и саветодавно тело, чији су основни задаци да:

 

Привредни савет

Дана 21.03.2016. године одржан је 10. састанак Привредног савета града Панчева у сали 206 Градске управе града Панчева. Седницом је председавао председник Привредног савета, г-дин Мирољуб Кршанин.

Закључак са 10 седнице Привредног савета

Закључак са 11 седнице Привредног савета

Закључак са 12 седнице Привредног савета