Skupština grada Pančeva na sednici koja je održana 12.07.2019. godine donela je Strategiju privlačenja investicija 2019-2023. Ovom strategijom se zaokružuje strateški okvir za razvoj Grada, kao analitičkom osnovom za preciznije i na podacima zasnovano kreiranje instrumenta i mera u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.

Strategija privlačenja investicija 2019-2023, kao prvi strateški dokument grada Pančeva u ovoj oblasti, donosi se radi: daljeg unapređivanja uslova poslovanja u gradu Pančevu i realizacije direktnih investicija u formi grinfild i braunfild projekata, uz osnivanje novih malih biznisa kao podrška velikim projektima.

Osnovni cilj izrade Strategije sastojao se u sveobuhvatnoj analizi sadašnjeg stanja sektora mikro, malih i srednjih privrednih društava u gradu Pančevu, kao informacionoj osnovi za formulisanje predloga opštih i posebnih ciljeva, odnosno strateških mera za dalji razvoj sektora MMSPD u celini, kao i u okviru izabranih prioritetnih privrednih delatnosti i grana.

 

vizija panceva

 

Dokument možete preuzeti na linku: Grad Pančevo Strategija privlačenja investicija 2019-2023