Упознајте компаније које због свог успешног пословања и броја људи које запошљавају представљају носиоце привредног развоја града Панчева.

У граду Панчеву су развијене све привредне области: индустрија, пољопривреда, грађевинарство, индустрија грађевниског материјала, трговина, угоститељство, саобраћај и везе, стамбено-комунална делатност, као и финансијске и друге услуге.

Носиоци привредног развоја Панчева су индустрија и пољопривреда, а у оквиру сваке области можете погледати преглед најуспешнијих компанија.

 

ПОЉОПРИВРЕДА
ПРЕРАЂИВАЧКА И НАФТНА ИНДУСТРИЈА
ВОДОПРИВРЕДА
ГРАЂЕВИНАРСТВО
ТРГОВИНА
САОБРАЋАЈ
ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ