Ovde možete pogledati sve baze privrednih subjekata, preduzetnika, privrednih subjekata u postupku privatizacije i privrednih subjekata koji su u stečaju.Ovde možete pogledati sve baze privrednih subjekata, preduzetnika, privrednih subjekata u postupku privatizacije i privrednih subjekata koji su u stečaju.

Spisak pravnih lica na teritoriji grada Pančeva

Spisak preduzetnika na teritoriji grada Pančeva

Baza struktura privrednih subjekata u Pančevu, prema broju zaposlenih na dan 31.12.2014.

Baza 130 najuspesnijih privrednih subjekata u Pančevu na dan 31.12.2104.

Baze “start up” pravnih lica 2016.godine

Baze “start up” preduzetnika 2016.godine

Baze “start up” pravnih lica 2015.godineaze „start up“ pravnih lica 2014.godine

Baze “start up” preduzetnika 2015.godine

aze „start up“ pravnih lica 2014.godine

Baze “start up” preduzetnika 2014.godine

Ovde možete pogledati spisak privrednih subjekata na teritoriji grada Pančeva koji su u postupku privatizacije, januar 2015. godine

Ovde možete pogledati spisak privrednih subjekata na teritoriji grada Pančeva koji su u postupku stečaja, januar 2015. godine