Skupština grada Pančeva na sednici održanoj dana 31.03.2016.godine donela je:

Odluku o građevinskom zemljištu grada Pančeva