На позив Града Панчева, представнице Фонда „Евопски послови” АП Војводине, Јована Контић и Чарна Зељковић, одржале су тродневну обуку, у периоду од 24. до 26. маја 2017. године, на тему  “Могућности финансирања путем ЕУ фондова”.

    Обуку су похађали представници Градске управе града Панчева, ЈКП ,,Младост“, ЈКП ,,Зеленило“ и Дома за децу и омладину без родитељског старања ,,Споменак“, а све у циљу јачања капацитета институција/предузећа.

Похађаче су посебно занимале конкретне пројектне идеје, о успостављању мрежног праћења распростирања полутаната из великих загађивача у односу на метеоролошке услове на територији града Панчева и Темишвара; унапређење потенцијала парка природе Поњавица и сличног парка у Сегедину, и “Корак напред” – унапређење квалитета живота и испуњавање стандарда за пружање услуга прихватилишта за децу и омладину узраста 7-26 година у Панчеву и Темишвару.