Предузеће „Знак“ из Панчева основано је 1992.године са идејом да се на тржишту понуди другачија радна одећа, естетски допадљива, комотнија, а ипак, трајнија и функционалнија. Таква орјентација у производњи задржана је до данас, уз дефинисану политику квалитета која налаже да купцима омогуће избор униформе која ће се уклопити у у визуелни идентитет компаније, бити одговарајућа за послове које запослени у тој фирми обављају и бити довољно квалитетна да траје прописани период.
Више о предузећу можете погледати Предузеће Знак