ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

ОБАВЕШТАВА

подносиоце пријава на јавне конкурсе које је расписао Секретаријат за привреду и туризам у 2020. години да се обуставља поступак одлучивања и доделе средстава по расписаним конкурсима који се налазе на линку: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/konkursi/OBAVESTENJE%20o%20obustavi%20za%20turizam%20i%20zaposljavanje%2011%2005%202020.pdf