Na konkurs Privredne komore Srbije “Nacionalna nagrada za društveno odgovorno poslovanje Đorđe Vajfert 2020” mogu da se prijave sva privredna društva, bez obzira na veličinu i delatnost, a koja su u svoje poslovanje ugradile principe društvene odgovornosti i to:

odnos prema zaposlenima,
odnos prema životnoj sredini,
aspekt tržišta,
aspekt imovine i kapitala i
odnos prema zajednici.
Potrebno je da privredno društvo odabere konkretan primer dobre prakse (projekat) koje je realizovalo u prethodne dve godine i da što detaljnije popuni upitnik u prilogu. Za pravilan odabir projekta, koristiti dokument u prilogu “Smernice za pripremu dobrog DOP projekta” (DOP – društveno odgovorno poslovanje) .

Konkurs će biti otvoren u periodu od 9.11. – 18.12.2020., a putem linka https://pks.rs/strana/nacionalna-nagrada-za-dop može se dobiti više informacija, kao i konkretnih primera koje su kompanije prijavljivale u prethodnom ciklusu.
Skenirani upitnik sa prilozima je potrebno da se dostavi na adresu:  csr@pks.rs do naznačenog roka. Telefoni za dodatne informacije su: 011 3300 939, 066 875 1166, 066 875 10 83.