Razvoja agencija Srbije je raspisala je

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANJA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U 2020. GODINI,KOJI JE DEO PROGRAMA „USPOSTAVLJANJE I PROMOCIJA USLUGE MENTORINGA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA NA ZAPADNOM BALKANU –FAZA 2

sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti:

– industrija mašina i opreme;
– prehrambena industrija;
– drvna i industrija nameštaja i
– industrija gume i plastike.

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata.
Prijave sa pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom ARRA sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge menztoringa sektorima prerađivačke industrije.

Više o tome možete pogledati na sajtu Razvojne agencije Srbije:http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-pruzanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradivacke-industrije-u-2020-godini