Развоја агенција Србије је расписала je

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРУЖАЊА СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ У 2020. ГОДИНИ,КОЈИ ЈЕ ДЕО ПРОГРАМА „УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ –ФАЗА 2

са циљем унапређења пословног амбијента и подршке несметаном развоју ММСПП која послују у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у 4 области:

– индустрија машина и опреме;
– прехрамбена индустрија;
– дрвна и индустрија намештаја и
– индустрија гуме и пластике.

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима и има за циљ развој пословања и смањење броја неуспешних привредних субјеката.
Пријаве са пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом АРРА са назнаком: Пријава за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге мензторинга секторима прерађивачке индустрије.

Више о томе можете погледати на сајту Развојне агенције Србије:http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-pruzanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradivacke-industrije-u-2020-godini