Развојна агенција Србије се креирањем Програма подршке привредним друштвима за промоцију извоза определила да подржи унапређење извозних потенцијала домаћих привредних друштава, а у циљу повећања прихода од извоза одабраних сектора, уравнотежења платног биланса и унапређења угледа Републике Србије у међународној пословној заједници, као и повећања пласмана домаћих производа на страним тржиштима.

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава одређене опште и посебне услове.

Бесповратна средства која се одобравају у складу са овим Програмом могу се доделити у вези са реализацијом пројектних активности усмерених ка циљаним тржиштима, односно мера интервенција које се односе на
:
1.Консултантску подршку за развојну стратегију позиционирања на циљано тржиште
2.Консултантску подршку за активности извозног маркетинга
3. злагање на међународним сајмовима и пословним сусретима
4.Улазак на циљано тржиште и унапређење позиције на истом
5.Консултантску подршку за унапређење извозних способности
6.Унапређење производних способности

Јавни позив је објављен 17. децембра 2021. године и трајаће 90 дана, односно до 17. марта 2022. године.

Програм и сви пратећи обрасци доступни су на интернет страници: http://www..gov.ras