званични лого Града

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ПАНЧЕВО

 

Град Панчево у сарадњи са Туристичком организацијом града Панчева ове године организује 8. НОВОГОДИШЊИ БАЗАР у периоду од 21. децембра до 23. децембра 2018. године. Манифестација „Новогодишњи базар“ је традиционална манифестација, која у први план, на једном месту – платоу испред Градске управе града Панчева, истиче мале предузетнике, представљајући их кроз бројне локалне производе и услуге. На овај начин желимо да допринесемо стварању празничног расположења у сусрет дочеку Нове 2019. године, по узору на сличне манифестације у европским градовима, а шаренило понуде базарских производа и пратећи забавни садржаји пружиће додатну могућност нашим суграђанима да уживају у претпразничном амбијенту.

Концепт Новогодишњег базара је такав да ће он представљати место на којем ће наши суграђани моћи да набаве оно што им је потребно за организацију новогодишње прославе, купе поклоне, али и да уживају у забавним програмима које смо за њих припремили:

Новогодишње радионице за децу у холу Градске управе града Панчева током сва три дана трајања Базара;
Kултурно – уметнички програм за децу и одрасле на платоу испред Градске управе града Панчева током сва три дана трајања Базара.

Задовољство нам је да Вас обавестимо да је ГРАД ПАНЧЕВО за све учеснике Базара обезбедио бесплатне штандове, који ће бити распоређени унутар шатора са амбијенталним светлом и грејним телима.

Због тога Вас позивамо да активно учествујете у организацији Новогодишњег базара као излагачи-продавци на штандовима под условима и на начин који су дефинисани овим Конкурсом и на тај начин дате свој допринос овој јединственој манифестацији.

Право учешћа на Базару имају правна и физичка лица која сама производе и израђују своје производе.

Кандидати уз комплетно попуњен формулар прилажу:

– доказ о пребивалишту за физичка лица, односно седишту за правна лица (копију личне карте за физичка лица или Решење о регистрацији код Управе за трезор, Министарства или Апр-а за правна лица;
– најмање три фотографије различитих производа које кандидат планира да излаже на овој манифестацији;
– фотокопију санитарне књижице и потврду о прегледу меса односно месних прерађевина (уколико излажу прехрамбене производе).

У прилогу Конкурса налазе се Пријава за учешће и Критеријуми за одабир излагача по којима ће се додељивати изложбени простор.

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕ 12. ДЕЦЕМБАР 2018.ГОДИНЕ.

Попуњене формуларе са прилозима можете послати на адресу : Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Панчево, Трг краља Петра I 2-4 са назнаком за Новогодишњи базар или предати на шалтеру број 2 Градског услужног центра Градске управе града Панчева.

БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН, А ПРЕДНОСТ ЋЕ ИМАТИ ИЗЛАГАЧИ КОЈИ ИСПУНЕ КРИТЕРИЈУМЕ КОНКУРСА.

За више информација везаних за саму организацију овог догађаја обратите се Гордани Ћирић, координатору Тима за реализацију Новогодишњег базара на телефоне 065/8662273 и 013/308961 или електронским путем na e-mail адресу: gordana.ciric@pancevo.rs.

  ГРАД ПАНЧЕВО
Трг краља Петра I 2-4●26000 Панчево●тел.централа 013 308 830●е-mail:grad@pancevo.rs
www.pancevo.rs

Пријава за учешће на 8. Новогодишњем базару

Критеријуми одабира

Новогодишњи базар 201