Ministarstvo privrede raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za kredite obezbeđene garancijom fonda za razvoj i učestvovanje u besplatnoj obuci u skladu sa programom promocije preduzetništva i samozapošljavanja.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog programa su 300.000.000,00 dinara. Od navedenih sredstava, 250.000.000,00 dinara namenjeno je za sprovođenje Programa, dok je iznos od 50.000.000,00 dinara namenjen za troškove angažovanja Implementacionog partnera i sprovođenje programa obuke i mentoringa.

Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sva zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća (u daljem tekstu: MMSP) i preduzetnike da se prijave za učešće u Programu.

Opšti cilj Programa jeste podsticaj razvoja preduzetništva kroz objedinjenu podršku za osnivanje novih privrednih subjekata. Na taj način bi se stvorili uslovi za kreiranje održivog rasta i zapošljavanja.

Kandidati koji žele da se prijave za učešće u Programu mogu da se informišu o Programu i njegovim uslovima na internet prezentaciji Ministarstva privrede, Fonda za razvoj, Privredne komore Srbije i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Na naznačenim internet prezentacijama nalazi se i spisak potrebne dokumentacije i obrazac za prijavu za učestvovanje na petodnevnoj obuci, koji je potrebno u potpunosti popuniti i elektronskom poštom dostaviti na startup@pks.rs.

Poziv za učestvovanje u Programu je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Tekst Javnog poziva

Obrazac prijave za učestvovanje na petodnevnoj obuci – fizička lica;

Obrazac prijave za učestvovanje na petodnevnoj obuci – pravna lica

Izjava za korisnika kredita

Nacrt Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Programa

Nacrt Ugovora o izdavanju garancije

Zaključak Vlade 05 Broj: 401-7329/2019 od 18.07.2019. godine kojim se usvaja Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja