Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2022. годину

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2022. годину