Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису - самозапошљавање у 2022. години  

Јавни позив
за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2022. години