Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни позив за доделу субвенција почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години

/Јавни позив за доделу субвенција почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години

Градоначелник града Панчева прихвата Закључак IV Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2016-3 од 16. маја 2016. године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања ,,Субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање“ у 2016. години (захтеви пристигли у периоду од 01.04.2016. године до 28.04.2016. године), који је саставни део овог закључка.

З А К Љ У Ч А К IV

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење на пријавe подносиоца под редним бројем 2/1, 2/2, 2/19, 2/22, 2/25, 2/26, 2/28 и 2/29 са Листе пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенција почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години, у периоду од 01.04.2016. године до 28.04.2016. године.

Листа кандидата за самозапошљавање за Април 2016

2018-07-13T14:26:30+00:00 16/06/2016|
Величина слова
Контраст