Нацрт уговора са крајњим корисником лизинг 2019-РАС

Нацрт уговора са крајњим корисником лизинг 2019-РАС