Ministarstvo privrede obaveštava sve zainteresovane da je od 30. oktobra 2019. godine, ponovo otvorio prijem zahteva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini, i da su obezbeđena dodatna sredstva za realizaciju Programa u iznosu od 200 miliona dinara.

Poslednjim izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini, takođe je omogućeno da se sredstva mogu koristiti i za nabavku mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje kao i da korisnici bespovratnih sredstava mogu da budu i srednja pravna lica.

Prijem zahteva će se vršiti sve dok se ne utroše preostala bespovratna sredstva Ministarstva.

Informacija o načinu sprovođenja programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini

Informacija o uslovima izabranih banaka i lizing kompanija

Nacrt ugovora sa krajnjim korisnikom bankarski kredit 2019-RAS

Nacrt ugovora sa krajnjim korisnikom lizing 2019-RAS

Obrazac br. 1. Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini

Obrazac br.2 za privredne subjekte 2019

Obrazac br.3 za banke i lizing kompanije 2019.