Министарство привреде обавештава све заинтересоване да је од 30. октобра 2019. године, поново отворио пријем захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2019. години, и да су обезбеђена додатна средства за реализацију Програма у износу од 200 милиона динара.

Последњим изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години, такође је омогућено да се средства могу користити и за набавку машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње као и да корисници бесповратних средстава могу да буду и средња правна лица.

Пријем захтева ће се вршити све док се не утроше преостала бесповратна средства Министарства.

Информација о начину спровођења програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2019. години

Информација о условима изабраних банака и лизинг компанија

Нацрт уговора са крајњим корисником банкарски кредит 2019-РАС

Нацрт уговора са крајњим корисником лизинг 2019-РАС

Образац бр. 1. Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2019. години

Образац бр.2 за привредне субјекте 2019

Образац бр.3 за банке и лизинг компаније 2019.