Покраијински секретаријат за привреду и туризам 21.03.2019. године расписао је следеће јавне конкурсе:

Јавни конкурс о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера или услуге у 2019. години
више информација на линк-у: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1236-konkurs-zensko-preduzetnitsvo-2019-lat

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години
више информација на линк-у :http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1230-konkurs-repromaterijal-2019-lat

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години
више информација на линк-у: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1228-konkurs-masine-oprema-nematerijalna-imovina-2019-lat

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2019. години
више информација на линк-у: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1225-konkurs-kreativna-repromaterijal-2019

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2019. години
више информација на линк-у: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1232-konkurs-socijalna-ekonomija-2019-lat

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2019. години
више информација на линк-у: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1224-konkurs-kreativna-kapitalne-2019-lat

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2019. години
висе информација на линк-увише информација на линк-у:http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1222-konkurs-klasteri-realizacija-projekata-2019-lat

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за набавку опреме у 2019. години
више информација на линк-у: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1220-konkurs-klasteri-nabavka-opreme-2019-lat

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2019. години
више информација на линк-у: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1218-konkurs-inkubatori-privreda-2019-lat