Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката сa територије Aутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Eвропи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2019. години.

Циљ доделе бесповратних средстава јесте суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2019. години.

Средства су намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима за наступ на сајму у Европи и на међународном сајму у Републици Србији.

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за наступе на сајмовима који се одржавају у периоду 01.12.2018. до 30.11.2019.године.

Подносилац пријаве може поднети највише две пријаве, и то једну за наступ на сајму у Европи и једну за наступ на међународном сајму у Републици Србији.

Више информација можете потражити на:http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1334-10-2019-a-a-e-2019