Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLJAJU U OKVIRU KREATIVNE EKPNOMIJE ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, SOFTVERA, REPROMATERIJALA ILI USLUGA U 2020. GODINI

Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste podrška privrednih subjekata koji svoju delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije, kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku maщina ili ppreme ili softvera ili repromaterijala ili usluga u i to:
(a) koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 12. aprila 2019. godine do dana raspisivanja Javnog Konkursa, ili
(b) koja će biti kupljena, isppručena i isplaćena(kumulativno) u celosti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava korisnicima (u daljem tekstu: Odluka). Za mašinu ili opremu ili softver koja su u navedenom roku u potpunosti isplaćeni, ali iz objektivnih razloga nisu isporučeni, postoji mogućnost aneksiranja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: ugovor).

Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to:
– Mašine ili oprema-do najviše 500.000,00dinara;
– Softver-do najviše 500.000,00dinara;
– Repromaterijal ili usluga-do najviše 500.000,00dinara.
Iznos odobrenih sredstava mpže biti manji od iznosa traženih sredstava.

Pravo ušešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanim ogrankom na teritoriji Autpnomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najkasnije do 31. decembra 2018. godine(imaju aktivan status)

Više o uslovima može se pogledati na linku: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1398-18-februar-2020-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-mikro-i-malim-privrednim-drustvima-i-preduzetnicima-u-okviru-kreativne-ekonomije-za-subvencionisanje-troskova-nabavke-masina-softvera-repromaterijala-ili-usluga-u-2020-godini
Rok za podnošenje prijava je 9. mart 2020. godine.