Град Панчево|grad@pancevo.rs

Град панчево непрекидно ради на томе да се инвестиције могу лакше реализовати.

 


Средства за инвестиционе пројекте 1

Средства за инвестиционе пројекте 2

ПИСМО О НАМЕРАМА

Инвест

Ради лакшег и ефикаснијег изласка у сусрет Вашем пословном плану у граду Панчеву, молимо Вас да напишете кратак увод у садржај Ваше пословне намере.

ПИСМО О НАМЕРАМА

СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

Северна зона

Северна индустријска зона је greenfield локација обухваћена Генералним урбанистичким планом у оквиру које град Панчево има 75ха земљишта у свом власништву. У питању је неизграђено грађевинско земљиште које излази на државни пут II реда Ечка- Ковачица-Панчево (Јабучки пут), а омеђена је и општинским путем, односно међунарном железничком пругом Београд – Панчево – Вршац – Румунија. Ова зона има изузетан положај зато што се изградњом Кинеског моста стварају услови за изградњу државног пута првог реда М24 који ће непосредно тангирати Северну индустријску зону. М24 ће представљати везу Београда-Новог Сада и повезаће се са правцем магистралног пута ка Вршцу – граници са Румунијом

Фотографија Север Развој greenfield зона препознат је као приоритет „Стратегије развоја општине Панчево 2007-2025. година“ а биће приоритетни пројекат града Панчева и у новом кровном стратешком документу чија је израда у току ( Ревизија стратегије на период 2014 – 2020. који суфинансира Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу).

У непосредној близини ове гринфилд локације налази се и индустрија посебне намене “УТВА Авиоиндустрија“ Панчево, као и већи број предузећа из области грађевинарства, пољопривреде, друмског превоза терета. Развој северне индустријске зоне омогућава постојећим успешним малим и средњим предузећима у зони и непосредној околини (око 50 предузећа, од којих 2 велика, 4 средња) да шире своју производњу тј. пословну делатност, а такође омогућава и долазак нових инвеститора и отварање нових радних места.

Активности на инфраструктурном опремању пословне зоне су у току, што ће створити претпоставке за отпочињање привредних активности, а самим тим омогућиће се нова професионална будућност квалификованим стручним лицима која су изгубила посао у недавним приватизацијама, као и новим незапосленим квалификованим лицима који су на виденцији Националне службе запошљавања.

Северна индустријска зона у власништву града Панчева је укупне површине 75ха и обухваћена је следећом планском документацијом:

1. План генералне регулације Целина 11 – комплекс посебне намене “Службени лист града Панчева“ бр. 35/2012) – површина од 67ха. Према овом планском документу, у овој зони планирана је градња свих врста пословних и производних објеката малих и средњих предузећа, односно све врсте намена из области „мале привреде“ које својим функционисањем неће имати негативних утицаја на непосредно и шире окружење.

2.План генералне регулације 4а – Караула са Јабучким путем и Целина 4б – Скробара који је у завршној фази доношења – површина од 8,57ха

Гринфилд индуструјска зона предвиђена Планом генералне регулације Целина 11
Комплекси посебне намене у Панчеву (Сл.лист града Панчева 35/2012)
површина од 67ха у својини града Панчева

Мапа

ПГР Целина 4а – Караула са Јабучким путем и целина 4б – Скробара
(8,57 ха својина града)

 

Мапа 2

У овој зони планирана је градња свих врста пословних и производних објеката малих и средњих предузећа, односно све врсте намена из области „мале привреде“ које својим функционисањем неће имати негативних утицаја на непосредно и шире окружење.

Овде можете погледати промотивни видео спот града Панчева са посебним фокусом на Северну индустријску зону:

Преузмите ### Power point### презентацију о Северној индустријској зони на српском и на енглеском језику: 

Насловна- Презентација                                        Насловна - Презентација страно

 Презентација Север Панчево                                                          Презентација Север Панчево енг.

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Публикације

Привредни адресар

 

Двојезична српско-енглеска публикација у којој су представљени привредни субјекти који најуспешније послују на територији града Панчева .

Привредни адресар града Панчева

 

 

 

Каталог браунфилда

Каталог браунфилда

Презентација BROWNFIELD зона

 

 

 

Презентација- северна индустријска зона

 

Презентација – СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – Откријсте основне карактеристике, положај, планове и могућности за улагање у гринфилд Северну индустријску зону града Панчева.

 

 

 

 

Водич за добијање грађевинских дозвола

 

У овој брошури пронаћи ћете одговоре на сва питања везана за поступке добијања грађевинских дозвола, укључујући потребну документацију, релевантне контакте итд.

Водич за издавање грађевинских дозвола 2015
 

 

шематски приказ обједињене процедуре за издавање гд

 

 

Овде можете погледати шематски приказ обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола

 

 

 

 

 

 

Водич за привредне субјекте

 

 

У овој брошури пронаћи ћете одговоре на сва питања везана за поступке добијања свих потребних информација о корацима у регистрацији свих привредних субјеката укључујући и  потребну документацију, релевантне контакте итд.

Водич за привредне субјекте

Водич за привредне субјекте 2015

 

 

Профил заједнице

 

Профил заједнице

Обједињени статистички подаци и остале релевантне информације и контакти од значаја за различите аспекте пословања и живота у граду Панчеву.

 

 

Упитник

 

Извештај-мишљење привредног сектора

У периоду фебруар – април 2014. године, спроведена је анкета међу послодавцима Панчева у циљу прикупљања информација о мишљењу привредног сектора о пословној клими у граду Панчеву. Ова анкета је део настојања стратешког планирања / израде акционих планова економског развоја на нивоу локалне заједнице, који се односе на будућност града, која ће бити утемељена у облику „Стратегије
развоја града Панчева 2014-2020. године“.

 

 

Графичка презентација

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Графички приказ анализе резултата анкете привредника у оквиру израде „Стратегије развоја града Панчева 2014-2020. године“

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестиције

 

НИС

– GAZPROM NEFT (Руска Федерација) – НИС Рафинерија нафте АД , производња нафтних деривата

 

Messer - Техногас АД

– MESSER (Немачка) – Мессер Техногас АД , индустријски гасови

 

Арлон Авив

 

– AVIV ARLON GROUP (Израел) – Авив Парк Панчево , развој некретнина и изградња

 

 

STRABAG

BAU HOLDINGS BETEILUNGUNGS (Аустрија) – Војводинапут АД , производња путева и осталих објеката од значаја за саобраћај

 

ЕНА гроуп

 

– En-A1 GROUP (Словенија) – Тамиш Капија , изградња и управљање некретнинама

 

 

– MULK HOLDINGS LTD. I TEHNOMARKET DOO <стронг> / ALUBOND EUROPE (УАЕ), производња алуминијумских композитних панела

– AUSTRUBAU (Аустрија) – Конструктор АД, грађевински радови и услуге

– FLUID UTVA (Словенија) – Флуид Утва , производња цистерни и силоса

– SHOLZ   (Немачка) – Пансировина , производња, прерада и промет секундарних сировина

2018-01-28T21:25:14+01:0003/03/2016|

Одаберите платформу и поделите!

Go to Top