Na Konkursu za sufinansiranje programa/projekata u kulturi 2016. godine gradonačelnik grada Pančeva, Saša Pavlov, odobrio je sredstva udruženju “Na pola puta” za realizaciju projekta “Knjiga otisaka” u iznosu od 100.000,00 RSD. Predstava je oslikala život osoba sa intelektualnim teškoćama i autizmom, njihove želje, potrebe, i ideje ispričane na način na koji ih oni osećaju i vide. Priprema predstave realizovala se kroz radionice na kojima su glumci formirali tekst tj. priču koju su želeli da predstave publici.