Градско веће града Панчева доноси Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Панчево за 2019. годину, у предложеном тексту, на који је прибављена претходна сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде од дана 16.05.2019. годие.

Документ: