Град Панчево|grad@pancevo.rs

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

/Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов („Службени гласник РС”, број 25/2018, од 30.03.2018. године) ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов, као и образац захтева за остваривање подстицаја.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицај остварује за најмање две отељене краве, једном у току године за исто грло, на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управa за аграрна плаћања у периоду од 01. фебруара до 31. јула текуће календарске године, за краве отељене у периоду од 01. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће календарске године.

Изузетно, у 2018. години, захтев за остваривање права на подстицаје подноси се од дана ступања на снагу овог правилника до 31. јула 2018. године, за краве отељене у периоду од 1. септембра претходне календарске године до 30. јуна текуће године.

Захтеви зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Више информација потражите на: http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-krave-za-uzgoj-teladi-za-tov/

Правилник-о-условима-и-начину-остваривања-права-на-подстицаје-у-сточарству-за-краве-за-узгој-телади-за-тов

2018-04-04T08:20:05+00:0004/04/2018|
Величина слова
Контраст