Управа за аграрна плаћања донела је Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја. Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на основне подстицаје, као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Више информација можете потражити на: http://uap.gov.rs/pravilnici/biljna/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-osnovne-podsticaje-u-biljnoj-proizvodnji-i-obrascu-zahteva-za-ostvarivanje-tih-podsticaja/