Оглас II круг

Обавештење за ЈН 600-кп9639 КО Панчево и ЈН 1012-кп1694 КО Старчево

Образложење уз Оглас II круг

Сагласност на Оглас Панчево II круг

Закључак цене II круг

Преглед груписаних јавних надметања за ЈН 126,321,408,904

Обавештење

Записник Стари Тамиш за ЈН 126,321,408,904

Упутство за уплату депозита

Формулар за пријаву 2 круг физичка лица

Формулар за пријаву 2 круг правна лица

Уплатница пример за физичка лица

Уплатница пример за правна лица

Напомена: Преглед груписаних јавних надметања, као и карте користити из лицитације пољопривредног земљишта из I круга 2018. године