ОГЛАС Панчево 2019 I круг-скениран

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 2

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 3

Сагласност Панчево

Груписана јавна надметања

Образложење уз Оглас

Закључак цене 2019

Упутство за уплату депозита

Уплатница пример физичка лица

Уплатница пример правна лица

Формулар за пријаву 1 круг физичка лица

Формулар за пријаву 1 круг правна лица

Карте јавних надметања по катастарским општинама

КО Старчево

КО Панчево

КО Омољица

КО Качарево

КО Јабука

КО Иваново

КО Долово

КО Глогоњ

КО Војловица

КО Банатско Ново Село

КО Банатски Брестовац