Развојни фонд АПВ расписао је следеће конкурсе за пољопривредна газдинства:

  • Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду;
  • Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљиште;
  • Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације;
  • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди;
  • Конкурс за дугорочне кредите за развој сеоског туризма субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризма; и
  • Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма.

Више информација можете потражити на: https://www.rfapv.rs/poljoprivredna_gazdinstva.html