Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за расподелу средстава из Годишњегпрограма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2019. години.

Конкурс

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22208